Qendra e Trajnimeve Botime Pegi

Klikoni FOTON për t’u informuar mbi programet, modulet e akredituara që ofron Qendra e Trajnimeve Botime Pegi dhe trajnerët.
QTBP
QTBP
QTBP